برای جستجوی عبارت رصدخانه اینجا کلیک کنید.

یکصدوپنجاه‌ویکمین نشست باشگاه فیزیک تهرانانجمن فیزیک ایران ، 17 ساعت پیشنشست یکصدوپنجاه‌ویکم باشگاه فیزیک تهران، ساعت ۱۷ روز دوشنبه 3 مهرماه 1396، در سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران (انتهای خیابان کارگرشمالی، روبه‌روی کوچه نوزدهم) برگزار خواهد شد.در این نشست آقای دکتر حبیب خسروشاهی از رصدخانه ملی ایران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، میهمان باشگاه هستند و ...

کشف تیتانیوم در جو مشتری داغ به سرپرستی محقق ایرانیایسنا ، 1 هفته پیشمنجمان رصدخانه جنوب اروپا به سرپرستی الیار صداقتی محقق ایرانی موفق شدند برای اولین بار نشانه‌هایی از وجود تیتانیوم اکسید را در جو یک سیاره از نوع مشتری‌های داغ کشف کنند.

نقطه‌کور «رصدخانه» شهرداری‌ها کجاست؟اقتصاد آنلاین ، 1 هفته پیشفرجام مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در حوزه نظارت بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای خاص، از «نقطه کور» در نهاد رصدکننده شهرداری‌ها حکایت دارد.

رصد یک سیاره فراخورشیدی با تلسکوپ ۱۶ اینچیمهر ، 1 هفته پیشرصد و داده گیری از سیاره فراخورشیدی مشتری گون با استفاده از تلسکوپ ۱۶ اینچی، در رصدخانه سازمان فضایی ایران انجام شد.

رصد و داده گیری از سیاره فراخورشیدی مشتری گون در رصدخانه سازمان فضایی ایرانسازمان فضایی ایران ، 1 هفته پیش به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران:کارشناسان گروه نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران موفق شدند ضمن رصد ستاره GSC 03089-00929در صورت فلکی هرکول سیاره پیرامون آن را آشکارسازی کنند.