برای جستجوی عبارت رفسنجانی اینجا کلیک کنید.

نظر محسن هاشمی درباره زلزله در تهران/ تصویر اعتدال ، 16 ساعت پیشتوییت جدید محسن هاشمی رفسنجانی: سرپل ذهاب نه گسل های تهران را داشت، نه جمعیت و بافت فرسوده آن را. اگر به فکر نباشیم، فاجعه غرب کشور با ابعاد میلیونی در پایتخت تکرار می شود

چرا نمی‌شود باور کرد که هاشمی وصیت‌نامه جدید ندارد؟سیمرغ ، 1 روز پیشهاشمی رفسنجانی از معدود سیاستمداران یا حتی افراد ایرانی است که به صورت روزانه خاطرات خود را ثبت…