برای جستجوی عبارت شکنان اینجا کلیک کنید.

ایستادگی ایران مقابل تروریسم برای آمریکا، عربستان و صهیونیست قابل تحمل نیستایسنا ، 3 روز پیشسخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان به دنبال ایجاد بی ثباتی و تنش در منطقه است» گفت: این کشورها کاملا به توانمندی بومی و ملی ایران واقف هستند و می‌دانند که پاسخ هر نوع تجاوزی، دندان شکنانه خواهد بود.