برای جستجوی عبارت فکري اینجا کلیک کنید.

آمريکاي عهدشکن نمي تواند مدعي ثبات، حقوق بشر و قانونگرايي باشدآریا ، 3 روز پیش رييس جمهور با اشاره به اينکه دولت دوازدهم دولتي فراجناحي خواهد بود، گفت: شيوه و تفکري که از مردم راي گرفته بايد در اولويت و سرلوحه دستگاه هاي اجرايي در سراسر کشور باشد.

«همينگوي» هرگز کهنه نخواهد شدآریا ، 3 روز پیش ارنست همينگوي از آن دست نويسنده هايي است که نمي شود دوستش نداشت؛ نويسنده اي که صرفا نه متعلق به گروه روشنفکري است و نه متعلق به مردم عادي و نه حتي متعلق به داستان خوان هاي حرفه اي؛ او نويسنده اي است که زندگي سراسر اتفاقي داشته، اما با خواندن آثارش بيشتر از همه چيز آرامش را مي بينيم.

بازار دارايي‌هاي فکري زمينه‌ساز رشد تجاري‌سازي اختراعات خواهد شدآریا ، 4 روز پیش معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري گفت: تحولات تازه‌اي در محيط کسب و کار کشور رخ‌داده است و با تغيير ساختارهاي فکري و فرهنگي به کمک اين محيط جديد، جلوه‌ي توانمندي‌هاي سرمايه انساني به‌شکل پتنت و اختراع در کانون توجه بازار سرمايه قرار گرفته است.

قائم مقام مديرعامل موسسه کوثر:سرمايه هاي فکري محرکه توسعه کسب و کار استآریا ، 4 روز پیش نخستين جلسه از سلسله نشست هاي رشد و نوآوري موسسه اعتباري کوثر برگزار شد.

سرمايه هاي فکري محرکه توسعه کسب و کار استآریا ، 5 روز پیش نخستين جلسه از سلسله نشست هاي رشد و نوآوري موسسه اعتباري کوثر با حضور جواد فهيمي پور قائم مقام مديرعامل، قاسم شيرکوند مدير شعب استان تهران، مصطفي امجديان رئيس مرکز تحول استراتژيک و کارشناسان و متصديان فناوري اطلاعات استان تهران برگزار شد.

ما متعهد به مبارزه با تروريسم در هر لباس و تفکري هستيم که آرامش، صلح و امنيت جامعه را بر هم بزندآریا ، 1 هفته پیش دکتر رحماني فضلي با اشاره به اينکه ما متعهد هستيم با تروريسم در هر لباس و تفکري که آرامش، صلح و امينت جامعه را بر هم بزند، مقابله کنيم گفت: اين تعهد و ميثاق ما با شهداي انقلاب اسلامي و شهداي ترور است.

تحسين مديرکل دفتر مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت از زير ساختها و فعاليتهاي سلامت محور شهرداري تهرانآریا ، 2 هفته پیش دکتر محمود فکري مدير کل دفتر مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت با بازديد از زيرساختهاي حوزه سلامت در سراي محلات با فعاليتهاي سلامت محور مديريت شهري آشنا شد.


جستجوی عبارت از طریق Google