برای جستجوی عبارت مردمان اینجا کلیک کنید.

یک عکس و قضاوت‌های برعکس!فرادید ، 1 روز پیش١٠روز از زلزله کرمانشاه می‌گذرد و حالا به لطف همه اوضاع کمی آرام‌تر شده‌ است. زلزله‌ای که سایه آوار خود را روی این سرزمین پهن کرد و ویرانی به بار آورد اما جز ویرانی و خرابی ناشی از آن، ابعاد دیگری هم داشت؛ ابعاد مثبت و منفی و البته اخلاقی و انضباطی. یکی از دستاوردهای منفی زلزله غرب کشور این بود که یادمان آورد مردمانی هستیم که مدام در حال قضاوت یکدیگریم،‌ نیت‌خوانی می‌کنیم و بدترین‌ تعبیر و تفسیرها را از رفتار هموطنان‌مان داریم.

حضور سلبریتی‌ها در میدان حادثه؛ خوب یا بد؟برترین ها ، 3 روز پیشزلزله قبل از آمدن خبر نمی‌‌کند که مردمان میزبانش شوند. همچون میهمان ناخوانده‌ای می‌آید و خود را لایق می‌داند تا در ضیافتی خانه‌ها را به رقص آورد و برود. هفته پیش حدود 10 شب بود که این میهمان ناخوانده بار دیگر گوشه‌ای از ایران را برگزید.

قفـس بافی بانوان هنرمند مینابی در حال فراموشیایرنا ، 3 روز پیشبندر عباس - ایرنا - قفس بافی بانوان هنرمند مینابی در حال فراموشی است و باید بستری برای ترقی صنعت بومی مردمان این سرزمین فراهم شود تا این صنعت به دست فراموشی سپرده نشود.

قَفَـس بافی بانوان هنرمند مینابی در حال فراموشیایرنا ، 3 روز پیشبندر عباس - ایرنا - قفس بافی بانوان هنرمند مینابی در حال فراموشی است و باید بستری برای ترقی صنعت بومی مردمان این سرزمین فراهم شود تا این صنعت به دست فراموشی سپرده نشود.

چادرنشینی زلزله زدگان درشبهای صفر درجه/ هنوزنحوه اسکان مشخص نیستمهر ، 4 روز پیشگرچه وضعیت مناطق زلزله زده در کرمانشاه روند خوبی را طی کرده است اما هنوز مسئولان در مورد نحوه اسکان تصمیم گیری نکرده اند این در حالیست که مردمان این مناطق شب‌های سرد را در چادر سپری می کنند.

بغض زاگرس در سرپل ترکیدایرنا ، 4 روز پیشایلام - ایرنا - اینبار بغض زاگرس در سرپل دهان باز کرد و بسیاری را با خود برد، مردمانی مهماننواز و با سخاوت که خاص مناطق زاگرس نشین هستند.

داغ، تلخ، جذاب؛ مثل شایعهمشرق نیوز ، 4 روز پیشیکی از چیزهایی که همیشه در کشور ما بویژه در پدیده‌های اجتماعی و بعضا سیاسی شکل می‌گیرد شایعه است. چه باور داشته باشیم و چه نداشته باشیم، ملت ما جزو مردمانی محسوب می‌شوند که به شایعات توجه می‌کنند.

توزیع دفترچه اقلام امدادی در میان زلزله زدگانعصر اعتبار ، 6 روز پیشعصر اعتبار- زلزله شامگاه یک‌شنبه 21 آبان‌ ماه بسیاری از هموطنانمان را داغدار و بی‌سرپناه کرد. فاجعه‌ای که زندگی بسیاری از ایرانیان را طی یک هفته اخیر تحت تاثیر خود قرار داده، با این وجود، زندگی فراتر از تمامی اتفاقات در مناطق زلزله‌زده جریان دارد و امید به آینده بهتر و بازگشت به زندگی عادی را می‌توان در چهره تک‌تک مردمان این منطقه حس کرد.