برای جستجوی عبارت مردود اینجا کلیک کنید.

وام مسکن کارنامه مردودی گرفتبنکر ، 1 ساعت پیشکارنامه تامین مالی مسکن با دو نشانه، از نمره مردودی بانک‌ها در «پشتیبانی از رونق ملکی» حکایت دارد.

تسهیلات بانکی سرعت‌گیر رونق ملکی اقتصاد آنلاین ، 8 ساعت پیشکارنامه تامین مالی مسکن با دو نشانه، از نمره مردودی بانک‌ها در «پشتیبانی از رونق ملکی» حکایت دارد.

مردودی 70 هزار دستگاه خودرو از آزمون ترمزبرترین ها ، 22 ساعت پیشمدیرعامل ستاد معاینه فنی گفت: از ابتدای سال 96 تا پایان مهرماه از 580097 دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود 12 درصد از آزمون ترمز مردود گردیده اند.

مردودی 70هزار خودرو از تست ترمز در تهرانپدال نیوز ، 23 ساعت پیشپدال نیوز- مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مهر ماه از ۵۸۰ هزار و ۹۷ دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود ۱۲ درصد از آزمون ترمز مردود شدند.

مردودی 12 درصدی خودروها در تست ترمز/افزایش نیم درصدی مصدومان در نیمه نخست سالباشگاه خبرنگاران ، 23 ساعت پیشمدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر 12 درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز به علت نقص در سیستم ترمز گیری مردود می شوند.

نتایج بررسی‌های زلزله اخیر باید چراغ راهی برای آینده صنعت مسکن باشدایسنا ، 1 روز پیشنایب رییس کمیسیون عمران مجلس هرگونه اظهار نظر قطعی درباره چرایی تخریب‌های مسکن مهر در مناطق غربی کشور را منوط به بررسی‌های دقیق و همه جانبه کارشناسان سازمان نظام مهندسی و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی دانست و هر گونه اظهار نظر سیاسی در این باره را مردود دانست.

مردودی ۷۰هزار خودرو در آزمون ترمز/۳ عامل وقوع تصادفمهر ، 1 روز پیشمدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مهرماه از ۵۸۰۰۹۷ دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود ۱۲ درصد در آزمون ترمز مردود شده اند.

مردودی ۷۰ هزار دستگاه خودرو در آزمون ترمزمهر ، 1 روز پیشمدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مهرماه از ۵۸۰۰۹۷ دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود ۱۲ درصد از آزمون ترمز مردود شده اند.

مردودی 70 هزار خودرو از تست ترمز در تهرانایسنا ، 1 روز پیشمدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعلام کرد: از ابتدای سال 96 تا پایان مهر ماه از 580 هزار و 97 دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود 12 درصد از آزمون ترمز مردود شدند.