برای جستجوی عبارت مفتیان اینجا کلیک کنید.

استفاده از مچ‌بندهای الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر به زائرین است/ مطالب علیه حجاج ایرانی از سوی مفتیان داعش است نه حرمین شریفینایلنا ، 6 روز پیشنماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: نگاه جمهوری اسلامی ایران به حج نگاه فرامذهبی و فرا فرقه‌ای است.


جستجوی عبارت از طریق Google