برای جستجوی عبارت مقدمی اینجا کلیک کنید.

مدل مانتو سحر قریشی و یکتا ناصر در مرداد 1396سیمرغ ، 18 ساعت پیشلیندا کیانی، سحر قریشی، شبنم مقدمی و یکتا ناصر از بازیگرانی بودند که در اکران عمومی چند فیلم در…

لیندا کیانی, جواد عزتی و شبنم مقدمی+تصاویراعتدال ، 1 روز پیشمراسم اکران مردمی اکسیدان در مگامال با حضور جواد عزتی و لیندا کیانی برگزار شد. منوچهر هادی ویکتا ناصر نیز میهمانان این مراسم بودند.

عکس های لیندا کیانی, جواد عزتی و شبنم مقدمی در اکران مردمی اکسیدانسیمرغ ، 3 روز پیشمراسم اکران مردمی اکسیدان در مگامال با حضور جواد عزتی و لیندا کیانی برگزار شد. منوچهر هادی ویکتا…

شبنم مقدمی: ثروتمند نیستم اما کم‌تر به پول فکر می‌کنمایران اکونومیست ، 3 هفته پیششبنم مقدمی معتقد است ساخت فیلم برای کودکان امروز که از همه طرف بمباران اطلاعاتی و رسانه‌ای می‌شوند، باید به شکلی درست و کاملا کارشناسانه صورت بگیرد.

بازیگر «ابد و یک روز»: ثروتمند نیستم اما فقط به منافع مالی فکر نمی‌کنماقتصاد نیوز ، 3 هفته پیش شبنم مقدمی معتقد است ساخت فیلم برای کودکان باید به شکلی کاملا کارشناسانه صورت بگیرد.


جستجوی عبارت از طریق Google