برای جستجوی عبارت منصوریان اینجا کلیک کنید.

سکوت منصوریان به کنایه شفر به ویسیمرغ ، 16 ساعت پیشمنصوریان نسبت به ادعای فشر درباره سبک بازی استقلال در زمان وی, سکوت کرده است.

چرا کاوه را ندیدید؟برترین ها ، 1 روز پیشبازی‌اش را در ایران ندیدید. فقط منصوریان و کی‌روش و یا نویسندگان ورزشی را نمی‌گویم. حتی طرفداران استقلال هم او را ندیدند.