برای جستجوی عبارت می‎گویند اینجا کلیک کنید.

رهبر معظم انقلاب: چه لزومی دارد سند 2030 را بپذیریم؟برترین ها ، 6 روز پیشرهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: اینکه برخی می‎گویند سند 2030 الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد.


جستجوی عبارت از طریق Google