برای جستجوی عبارت می‎گویند اینجا کلیک کنید.

موسیو توانایی درک رفتار انسانی را داردماهنامه شبکه ، 1 ماه پیش ما دیگر از دورانی که روبات‎ها به عنوان ماشین‎هایی مصنوعی و کودن شناخته می‎شدند عبور کرده‎ایم. حالا ما با روبات‎هایی سر و کار داریم که انسان‎ها را درک می‎کنند و حتی برایتان شعر می‎گویند.