برای جستجوی عبارت می‎گویند اینجا کلیک کنید.

کوتینیو قرار نیست نیمار باشدبرترین ها ، 1 هفته پیشاین روزها می‎گویند بارسلونا قرار است فلیپه کوتینیو را از بارسلونا بخرد و برای این کار حاضر شده پول زیادی هم به باشگاه انگلیسی بپردازد. به نظرم خوب است که هواداران بارسلونا در جریان باشند که قرار نیست یک نیمار دیگر به تیم شان بیاید.

روحاني بهانه‎ای برای عدم انتخاب وزیر زن نداردبرترین ها ، 2 هفته پیشسال‎هاست که به زنان می‎گویند شما تجربه کافی را برای حضور در راس یک وزارتخانه ندارید و نخست باید رده‎هاي مدیریتی را طی کنید. روند درستی برای حضور زنان در راس قدرت طی نشده‎است. یک نگاه کلی به سطح منطقه بیندازید افغانستان،عراق و بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز در کابینه دولت‎های‌شان وزیر زن حضور دارد اما نمی‎دانم چرا این موضوع در ایران حالت تابو پیدا کرده‌است.


جستجوی عبارت از طریق Google