برای جستجوی عبارت نامزدها اینجا کلیک کنید.

انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار می شود/ برخی نامزدها سایت فعال ندارندایرنا ، 5 ساعت پیشتهران- ایرنا- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور درحالی خبر از برگزاری نخستین انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی داده است که بر اساس اعلام یک موسسه ارزیابی جهانی، تعدادی از نامزدها سایت فعال در فضای مجازی ندارند.

اعلام فهرست اولیه نامزدهای کسب عنوان بازیکن سال فیفامهر ، 1 روز پیشفیفا فهرست ۲۴ بازیکن نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد.

بازیکنان برتر دنیا فوتبال به انتخاب فیفا + فیلمباشگاه خبرنگاران ، 1 روز پیشفیفا امروز اسامی 24 فوتبالیست را به عنوان نامزدهای دریافت بهترین بازیکن فصل 2016-2017 اعلام کرد.

نامزدهای بهترین بازیکن سال فیفا اعلام شدایسنا ، 1 روز پیشفیفا نامزدهای بهترین بازیکن سال را که به جایزه The best معروف است اعلام کرد.

نامزد کسب عنوان بهترین فوتبالیست سال دنیا معرفی شدندایلنا ، 1 روز پیشفیفا امروز اسامی 24 فوتبالیست را به عنوان نامزدهای دریافت بهترین بازیکن فصل 2016-2017 اعلام کرد.

اعلام اسامی 24 نامزد کسب عنوان بهترین فوتبالیست جهانمیزان ، 1 روز پیشفیفا اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین فوتبالیست جهان در سال 2017 را منتشر کرد.

اسامی نامزدهای جایزه برترین بازیکن سال جهان اعلام شدباشگاه خبرنگاران ، 1 روز پیشسایت رسمی فیفا، نامزدهای دریافت جایزه برترین بازیکن سال فوتبال جهان را معرفی کرد.

رونالدو، مسی، بوفون و بقیه/ اعلام نامزدهای بهترین بازیکن سال فیفاورزش ۳ ، 1 روز پیشفیفا امروز اسامی 24 فوتبالیست را به عنوان نامزدهای دریافت بهترین بازیکن فصل 2016-2017 اعلام کرد.

زیدان و گواردیولا، نامزدهای بهترین مربی جهانساعت24 ، 1 روز پیشساعت 24- فیفا نامزدهای بهترین مربی سال را اعلام کرد.

نامزدهای کسب عنوان بهترین مربی سال دنیامشرق نیوز ، 1 روز پیشفیفا اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین سرمربی سال ۲۰۱۷ را در دو بخش مردان و زنان اعلام کرد.

از زیدان تا یوآخیم لو/ The Best فیفا؛ معرفی نامزدهای بهترین مربی فصلورزش ۳ ، 1 روز پیشفیفا امروز اسامی 12 نفر را به عنوان نامزدهای دریافت بهترین مربی فصل اعلام کرد.

نامزدهای بهترین مربی سال فیفا اعلام شدندایسنا ، 1 روز پیشفیفا نامزدهای بهترین مربی سال را اعلام کرد.

نامزدهای بهترین مربی سال فیفا اعلام شدایسنا ، 1 روز پیشفیفا نامزدهای بهترین مربی سال را اعلام کرد.

نامزدهای عنوان بهترین بازیکن و مربی سال دنیابرترین ها ، 1 روز پیشفیفا اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن و سرمربی سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد.

اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین مربی سال دنیابرترین ها ، 1 روز پیشفیفا اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین سرمربی سال ۲۰۱۷ را در دو بخش مردان و زنان اعلام کرد.

اعلام اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین مربی سال دنیاتسنیم ، 1 روز پیشفیفا اسامی نامزدهای کسب عنوان بهترین سرمربی سال 2017 را در دو بخش مردان و زنان اعلام کرد.

اعلام نامزدهای جشن مستقل فیلم کوتاهایرنا ، 1 روز پیشتهران - ایرنا - نامزدهای هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه پس از ارزیابی 46 فیلم منتخب در رشته های مختلف، معرفی شدند.

کابینه دولت در حاشیه های پررنگ مجلسایرنا ، 1 روز پیشتهران-ایرنا- قطار دولت دوازدهم برای ورود رسمی به فاز اجرایی، در ایستگاه بهارستان توقف کرده است تا نامزدهای حضور در پاستور از سوی مجلس مشخص شود. جلسات فشرده نمایندگان برای بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه مهمترین محور خبری و تحلیلی در عرصه سیاست و رسانه ایران است.

46 فیلم نامزد جشن فیلم کوتاهتسنیم ، 1 روز پیشنامزدهای هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه پس از ارزیابی 46 فیلم منتخب در رشته های مختلف، معرفی شدند.

نامزدهای جشن فیلم کوتاه خانه سینما معرفی شدندسینماپرس ، 1 روز پیشسینماپرس: نامزدهای هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما پس از ارزیابی ۴۶ فیلم منتخب در رشته های مختلف، معرفی شدند.


جستجوی عبارت از طریق Google