برای جستجوی عبارت پاچینو اینجا کلیک کنید.

رفقای قدیمی در ایام کهنسالی بار دیگر همبازی شدندسینماپرس ، 1 هفته پیشسینماپرس: در تازه ترین تصاویر منتشر شده از فیلم در حال ساخت مارتین اسکورسیزی، بازیگران کهنه کار هالیوودی، "رابرت دنیرو" و "آل پاچینو" در ایام کهنسالی دیده می شوند.

آل پاچینو و رابرت دنیرو در فیلم جدید اسکورسیزیبرترین ها ، 1 هفته پیشجدیدترین تصاویر از حضور "رابرت دنیرو" و "آل پاچینو" در فیلم جدید "مارتین اسکورسیزی" با نام "ایرلندی" منتشر شد. در این تصویر دو بازیگر اسطوره ای هالیوود در سنین کهنسالی دیده می شوند.

آل پاچینو و رابرت دنیرو در فیلم جدید اسکورسیزی/ دیدار دوباره رفقای قدیمی در ایرلندی+عکسمیزان ، 1 هفته پیشجدیدترین تصاویر از حضور "رابرت دنیرو" و "آل پاچینو" در فیلم جدید "مارتین اسکورسیزی" با نام "ایرلندی" منتشر شد. در این تصویر دو بازیگر اسطوره ای هالیوود در سنین کهنسالی دیده می شوند.

شیطان شبیه آل پاچینو است؛ زیبا و اغواگرفرادید ، 1 هفته پیششیطان شر مطلق است و تصویر او برای قرن‌های متمادی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های شناخت آدمی از نیک و بد بوده است. بااین‌وجود شیطان همیشه به شکل واحدی ظاهر نشده است. مشخصاً امروزه ما شیطان را بسیار متفاوت از انسان‌های پیشین تجسم می‌کنیم.