برای جستجوی عبارت پودولسکی اینجا کلیک کنید.

تصاویری از عضلات عجیب پای ستاره آلمانیتابناک ، 1 هفته پیشتصاویری جالب از عضلات پای لوکاس پودولسکی در تمرین اخیرش، بحث های زیادی را در شبکه های اجتماعی و رسانه های اروپایی به دنبال داشته است

عکس/ عضلات پای پودولسکی سوژه رسانه‌هامشرق نیوز ، 1 هفته پیشعضلات در هم تنیده پای ستاره آلمانی وداع کرده از تیم ملی سوژه رسانه‌ها شده است.

عضلات پایِ پودولسکی سوژه رسانه‌ها شدبرترین ها ، 1 هفته پیشعضلات در هم تنیده پای ستاره آلمانی وداع کرده از تیم ملی سوژه رسانه‌ها شده است.

ایلگنر و پودولسکی به کلنی‌ها پیام تبریک دادندبرترین ها ، 1 ماه پیشبزها هرچند مقابل توپچی‌های لندن تسلیم شدند اما مورد تقدیر ۲ ستاره ملی‌پوش اسبق خود قرارگرفتند.