برای جستجوی عبارت پیونگ اینجا کلیک کنید.

کمیته بین المللی المپیک در مورد حضور روسیه در بازیهای زمستانی تصمیم می گیردایرنا ، 3 روز پیشتهران - ایرنا - کمیته بین المللی المپیک قرار است ماه آینده میلادی در مورد حضور روسیه در بازی های زمستانی پیونگ چانگ کره جنوبی تصمیم گیری کند.