برای جستجوی عبارت چرخکار اینجا کلیک کنید.

استخدام تعدادی چرخکار و شاگرد در همدانکندو ، 15 ساعت پیشبه تعدادی چرخکار و شاگرد در همدان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۹۱۸ tel: 09186768041 [...]

استخدام چرخکار، وسط کار و زیگزال دوز جهت کار خیاطی در اراکایران استخدام ، 20 ساعت پیشبه افراد ذیل (خانم) جهت کار خیاطی در اراک نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی ۱ ۵ نفر چرخکار ۲ ۲ نفر زیگزال دوز ۳ نفر وسط کار .

استخدام تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت مانتو در شهر قمای استخدام ، 21 ساعت پیشبه تعدادی چرخکار خانم جهت دوخت مانتو در شهر قم نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... .

استخدام چرخکار و اتوکار ماهر جهت کارگاهی واقع در قمایران استخدام ، 23 ساعت پیشیک کارگاه مانتو و لباس کار واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر نیازمند است. شرایط: ترجیحا محدوده کشاورز، نبوت و سوم خرداد .

استخدام تعدادی چرخکار و شاگرد با تسویه هفتگی در همدانایران استخدام ، 1 روز پیشبه تعدادی چرخکار و شاگرد با کار دائم و تسویه هفتگی در همدان نیازمندیم. .

استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم در قمکندو ، 1 روز پیشبه تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت کار در منزل در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۹۰۳ tel: 09033577031 [...]

استخدام چرخکار کیف دوز در چهاردانگه تهرانایران استخدام ، 1 روز پیشبه چرخکار کیف دوز خانم و آقا در چهاردانگه تهران نیازمندیم. .

استخدام چند نفر وردست چرخکار در زنجانایران استخدام ، 1 روز پیشبه چند نفر وردست و وردست چرخکار در زنجان نیازمندیم. .

استخدام چند نفر وردست و وردست چرخکار در زنجانای استخدام ، 1 روز پیشبه چند نفر وردست و وردست چرخکار در زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. .

استخدام تعدادی چرخکار جهت راسته دوزی در همدانای استخدام ، 1 روز پیشبه تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت راسته دوزی در محیطی سالم و کار به صورت دائم در ... .

استخدام چرخکار ماهر در تولیدی مانتو در شهر قمکندو ، 1 روز پیشبه دو نفر چرخکار ماهر خانم در تولیدی مانتو در شهر قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۹۱۲ tel: [...]

استخدام چرخکار ماهر جهت مزون مانتو در البرزایران استخدام ، 1 روز پیشبه یک نفر چرخکار ماهر جهت مزون مانتو در البرز نیازمندیم. .

استخدام زیگزالدوز، چرخکار و وسط کار در کرجایران استخدام ، 2 روز پیشبه افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری در کرج نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی ۱ زیگزالدوز ۲ چرخکار ۳ وسط کار   .

استخدام تعدادی چرخکار، وسط کار و اتوکار در همدانایران استخدام ، 2 روز پیشبه تعدادی چرخکار، وسط کار و اتوکار خانم و آقا در همدان نیازمندیم. .

استخدام تعدادی چرخکار و وسط کار جهت همکاری در کرجکندو ، 2 روز پیشبه تعدادی چرخکار و وسط کار جهت همکاری در کرج نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۲۶۳ tel: 02634525207 , [...]

استخدام تعدادی چرخکار مانتودوز و اتوکار ماهر در کرجکندو ، 2 روز پیشبه تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر و اتوکار ماهر در محدوده ی فردیس کرج نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید ۰۲۶۳ [...]

استخدام تعدادی چرخکار زنانه دوز مجلسی در تهرانایران استخدام ، 2 روز پیشبه تعدادی چرخکار زنانه دوز مجلسی در تهران نیازمندیم. .

استخدام خیاط و چرخکار ماهر جهت کار در مزون زنانهای استخدام ، 2 روز پیشبه خیاط و چرخکار ماهر خانم جهت کار در مزون زنانه در تهران محدوده ی تهرانسر نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... .

استخدام چرخکار حرفه ای در کفش بهشتیانایران استخدام ، 2 روز پیشکفش بهشتیان در اصفهان به تعدادی چرخکار حرفه ای نیازمند است. حداکثر سن ۳۰ سال .

استخدام چرخکار و وردست تمام وقت جهت تولیدی تریکوایران استخدام ، 2 روز پیشتولیدی تریکو در اصفهان به تعدادی چرخکار و وردست تمام وقت جهت همکاری نیازمند است. .