لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

لباس جنجالی وزیر اسرائیلی در جشنواره فیلم کَنایسنا ، 6 روز پیشوزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در حالی در جشنواره سینمایی کن فرانسه حضور یافت که لباسی با تصویر بخش قدیمی شهر قدس را به تن داشت.

تماشا کنید: ویدیو لو رفته از نوکیا ۸ و یک میان رده دیگروینفون ، 6 روز پیشایوان بلس (Evan Blass) یا همان Evleaks مشهور، اخیراً ویدیو جدیدی از تلفن های نوکیا را در حساب کار بری خود در Vimo قرار داد که پس از مدت کوتاهی سریع آن را حذف کرد با این حال این فیلم خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد و توجه کاربران را به خودش جلب کرد. در این ویدیو ۴ تلفن نمایش داده می شوند و دو مورد از آن ها که نوکیا ۳ و ۵ هستند به سادگی قابل تشخیص اند اما موضوع در مورد ۲ تلفن دیگر کمی متفاوت است. .

تماشا کنید: ویدیو لو رفته از نوکیا ۸ و یک میان رده دیگروینفون ، 6 روز پیشایوان بلس (Evan Blass) یا همان Evleaks مشهور، اخیراً ویدیو جدیدی از تلفن های نوکیا را در حساب کار بری خود در Vimo قرار داد که پس از مدت کوتاهی سریع آن را حذف کرد با این حال این فیلم خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد و توجه کاربران را به خودش جلب کرد. در این ویدیو ۴ تلفن نمایش داده می شوند و دو مورد از آن ها که نوکیا ۳ و ۵ هستند به سادگی قابل تشخیص اند اما موضوع در مورد ۲ تلفن دیگر کمی متفاوت است. .

تماشا کنید: ویدیو لو رفته از نوکیا ۸ و یک میان رده دیگروینفون ، 6 روز پیشایوان بلس (Evan Blass) یا همان Evleaks مشهور، اخیراً ویدیو جدیدی از تلفن های نوکیا را در حساب کار بری خود در Vimo قرار داد که پس از مدت کوتاهی سریع آن را حذف کرد با این حال این فیلم خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد و توجه کاربران را به خودش جلب کرد. در این ویدیو ۴ تلفن نمایش داده می شوند و دو مورد از آن ها که نوکیا ۳ و ۵ هستند به سادگی قابل تشخیص اند اما موضوع در مورد ۲ تلفن دیگر کمی متفاوت است. .

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

اولین فیلم حماسی از کاپیتان پیژامه/رویایی کودکانه به حقیقت می‌پیوندد+عکسمیزان ، 6 روز پیشانیمیشن کاپیتان بیژامه "اولین فیلم حماسی" به کارگردانی "دیوید سورن" ۲ ژوئن ۲۰۱۷ اکران بین‌المللی خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

En کانال لیست اخبار در تلگرام NewsList @ Facebook NewsList @ Google NewsList @ Twitter NewsList @ LinkedIn