آخرین خبرهای «استخدامی»

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۱ مهر ماه ۹۶استخدامی ، 17 ساعت پیشنیازمندی های استان اصفهان - 1 مهر ماه 96

تغییر زمان دریافت کارت آزمون استخدام شرکت پتروشیمی خراساناستخدامی ، 18 ساعت پیش تغییر زمان دریافت کارت آزمون استخدام شركت پتروشیمی خراسان

استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآوراستخدامی ، 18 ساعت پیششرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه سیمان هگمتان (جهت استخدام و فعالیت و در محل کارخانه سیمان واقع در همدان ، شهرستان رزن، روستای شاهنجرین) در نظر دارد از بین داوطلبان آقا واجد شرایط (طبق جدول ذیل) از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی و تخصصی انتخاب نماید:

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 23 ساعت پیشنیازمندی های استان زنجان  -30 شهریور ماه 96

روزنامه استخدامی استان فارس – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 23 ساعت پیشنیازمندی های استان فارس - 30 شهریور ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان سری ۲ – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان -30 شهریور ماه 96

روزنامه استخدامی استان البرز – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان البرز -30 شهریور ماه 96

استخدام نیروی انتظامی بوشهر از ۱ مهر ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیش فرماندهی انتظامی استان بوشهر در نظر دارد از میان علاقمندان واجدالشرایط ،در مقطع درجه داری گزینش و استخدام نمایید.

روزنامه استخدامی استان قم – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان قم - 30 شهریور ماه 96

استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان در سراسر کشوراستخدامی ، 1 روز پیش صنایع رباتیک ایران بمنظور تکمیل کادر آموزشی در کلیه شهرها از دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ها به عنوان یک کار تمام وقت و یا پاره وقت در سراسر کشور دعوت به همکاری مینماید.

روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان کرمانشاه - 30 شهریور ماه 96

روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۳۰ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 1 روز پیشنیازمندی های استان اصفهان -30 شهریور ماه 96

استخدام شرکت آریامدتوراستخدامی ، 1 روز پیششرکت آریامدتور دعوت به همکاری می نماید.

نیازمندی های استان فارس – ۲۹ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان فارس - 29 شهریور ماه 96

روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۹ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان خوزستان - 29 شهریور ماه 96

استخدام بانک کارآفرین در تهران و کیشاستخدامی ، 2 روز پیشبانک کارآفرین در راستای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای تصدی سمت “کاربر شعبه” در شهرهای تهران و کیش، از داوطلبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌کند:

استخدام بانک تجارتاستخدامی ، 2 روز پیشبانک تجارت با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد به منظور جذب تعداد محدودی نیروی متخصص، از بین متقاضیان آقا و خانم واجد شرایط ذیل، فارغ التحصیل روزانه از دانشگاه های « صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران و شهید بهشتی» در مقطع تحصیلی، رشته و گرایشهای مورد نیاز پس از کسب موفقیت در مصاحبه تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی« با انعقاد قرارداد کار با مدت معین با بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی» استخدام نماید.

روزنامه استخدامی استان های شمالی – ۲۹ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان های شمالی  - 29 شهریور ماه 96

دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت گهر روش سیرجاناستخدامی ، 2 روز پیشدریافت کارت آزمون استخدامی شرکت گهر روش سیرجان

روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۹ شهریور ماه ۹۶استخدامی ، 2 روز پیشنیازمندی های استان زنجان - 29 شهریور ماه 96