آخرین خبرهای «انجمن فیزیک ایران»

لاله حق وردی فیزیکدان ایرانی برنده جایزه اروین شرودینگرانجمن فیزیک ایران ، 3 روز پیشلاله حق وردی فیزیکدان ایرانی از موسسه هلمهولتز مونیخ *و آزمایشگاه اروپایی زیست شناسی مولکولی ** برنده جایزه اروین شرودینگر شد. جایزه اروین شرودینگر هر ساله به طور مشترک از طرف موسسهٔ تحقیقاتی‌ هلمهولتز گماینشفت و سازمان اشتیفر‌فربند * (سازماندهی اهدا آت برای توسعه علوم انسانی‌ و علوم طبیعی ...

لاله حق وردی فیزیکدان ایرانی برنده جایزه اروین شرودینگرانجمن فیزیک ایران ، 3 روز پیشلاله حق وردی فیزیکدان ایرانی از موسسه هلمهولتز مونیخ *و آزمایشگاه اروپایی زیست شناسی مولکولی ** برنده جایزه اروین شرودینگر شد. جایزه اروین شرودینگر هر ساله به طور مشترک از طرف موسسهٔ تحقیقاتی‌ هلمهولتز گماینشفت و سازمان اشتیفر‌فربند * (سازماندهی اهدا آت برای توسعه علوم انسانی‌ و علوم طبیعی ...

دوربینی با ترکیب گرافن و نقاط کوانتومی!انجمن فیزیک ایران ، 1 هفته پیشپژوهش‌گرانی از اسپانیا موفق به ساخت دوربینی شده‌اند که از ترکیبی از گرافن و پردازش نیم‌رسانای صنعتی ایجاد شده است. قطعه‌ای که آنان ساخته‌اند به طیف گسترده‌ای از نور بیشتر از هر دوربین تجاری دیگری حساس است و به گفته‌ی این تیم پژوهشی، از فرآیند جدیدی که آن‌ها معرفی کرده‌اند، می‌توان برای ایجاد ...

گیراندازی کوانتای نور به کمک گرافنانجمن فیزیک ایران ، 1 هفته پیشاستفاده از گرافن در یک آشکارساز تک فوتون باعث می شود که به طور چشمگیری به نور کم فرکانس حساس تر شود. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ...