آخرین خبرهای «سیویلیکا»

سمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزیسیویلیکا ، 1 روز پیشسمینار علمی پژوهشی استحصال و بهره وری آب برای محیط زیست، صنعت، شرب و کشاورزی، ۲۵ مهر ۱۳۹۶ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در شهر بصورت مجازی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت دریافت شرایط و نحوه شرکت در سمینار به اطلاعات تکمیلی ذیل مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

فراخوان دوفصلنامه مهندسی زیردریاسیویلیکا ، 1 هفته پیشفراخوان دوفصلنامه مهندسی زیردریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف تبیین یافته ها و اطلاعات علمی در زمینه های مختلف مربوط به حوزه زیردریا و ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی پژوهش های علمی صورت گرفته، در نظر دارد با پذیرش مقالات برتر و بروز رسانی و تداوم فصلنامه علمی، تخصصی «مهندسی زیردریا» زمینه ارتقای کیفی و کمی آن را فراهم آورد. بدین منظور با اعلام آمادگی برای پذیرش مقالات اساتید، دانشجویان، محققین حوزه علوم و فناوری های زیردریا و کارشناسان خبره در این زمینه از کلیه علاقمندان دعوت می

فراخوان فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکیسیویلیکا ، 1 هفته پیش international Journal of Medical Reviews (ISSN: ۲۳۴۵-۵۲۵X) is a quarterly, international, peer-review, and open access journal dedicated to various disciplines of Medicine, Biology and Life Sciences. The journal publishes all type of review articles, narrative review, meta-analysis, systematic review and mini-reviews.