لیست کالالیست کالا
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

فروشگاه: نوترونیک

توضیحات:

منبع تغذیه متغیر ۰ تا ۳۰ ولت ۲A
ولتاژ :۰ تا ۳۰ ولت
جریان : ۰ تا ۲ آمپر

برچسب ها: منبع تغذیه ، ۳۰ ولت ، ۲A

قیمت (در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵) :

150,000 تومان
پیشنهادهای ما: