برای جستجوی عبارت اینترنت نامحدود اینجا کلیک کنید.

اعلام تعرفه‌های پیشنهادی برای فروش اینترنت نامحدودصدا و سیما ، 1 روز پیشوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تعرفه‌های اختیاری شرکت مخابرات ایران گفت: مدل پیشنهادی درحال بررسی است و در ۱۰۰ روز اول فعالیت نهایی و اجرا می‌شود.

اعلام تعرفه‌های پیشنهادی مخابرات برای فروش اینترنت نامحدودصدا و سیما ، 1 روز پیشوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تعرفه‌های اختیاری شرکت مخابرات ایران، گفت: مدل پیشنهادی وزارت ارتباطات در حال بررسی است و در ۱۰۰ روز اول فعالیت نهایی و اجرا می‌شود.