برای جستجوی عبارت حادثه تروریستی مجلس اینجا کلیک کنید.

ایجاد دیوارهای بتنی در ضلع شرقی مجلسبرترین ها ، 10 ساعت پیشدر حالی که بیش از سه ماه از حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، دیوارهای بتنی در ضلع شمال شرقی ساختمان بهارستان ایجاد شده است.

رئیس پدافند غیرعامل: هیچ استراتژی تک‌گزینه‌ای علیه ایران به کار گرفته نمی‌شود و کارایی ندارد/ باید قوانین بازدارنده را تقویت کردانتخاب ، 4 روز پیشرئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از ماموریت جدید این سازمان برای مقابله با تهدیدات تروریستی خبر داد و گفت: که بعد از حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی، مقابله با تهدیدات تروریستی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است.

"مقابله با تهدیدات تروریستی" ماموریت جدید سازمان پدافند غیرعاملتسنیم ، 4 روز پیشرئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بعد از حادثه تروریستی مجلس، مقابله با تهدیدات تروریستی در لیست ماموریت‌های پدافند غیرعامل قرار گرفته است.

دوران رقابت‌های داخل خانوادگی انتخابات ریاست جمهوری تمام شده است/ دولت آمریکا مانند گذشته به بدعهدی‌های خود ادامه می‌دهدایلنا ، 4 روز پیشرئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از ماموریت جدید این سازمان برای مقابله با تهدیدات تروریستی خبر داد و گفت: که بعد از حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی، مقابله با تهدیدات تروریستی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است.

آمریکا تلاش می‌کند منافع حداقلی برجام را برای ایران به صفر رساندایسنا ، 4 روز پیشرئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از ماموریت جدید این سازمان برای مقابله با تهدیدات تروریستی خبر داد و گفت: که بعد از حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی، مقابله با تهدیدات تروریستی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است.

ماموریت جدید سازمان پدافند غیرعامل برای مقابله باتهدیدات تروریستیمهر ، 4 روز پیشرئیس سازمان پدافند غیرعامل از ماموریت جدید این سازمان برای مقابله با تهدیدات تروریستی خبر داد وگفت:بعد از حادثه تروریستی مجلس، تهدیدات تروریستی در لیست پدافند غیرعامل قرار گرفته است.