برای جستجوی عبارت ظریف اینجا کلیک کنید.

تاکید ایران و شیلی بر گسترش روابط دو جانبهبرترین ها ، 30 دقیقه پیش"هرالدو مونیز" وزیر امور خارجه شیلی عصر روز جمعه به وقت نیویورک با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو کرد.

ظریف با وزیران خارجه شیلی و مونته نگرو دیدار کردمهر ، 45 دقیقه پیشهرالدو مونیز وزیر امور خارجه شیلی با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.

رایزنی ظریف و دی میستورا درباره بحران سوریهبرترین ها ، 57 دقیقه پیشنماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه ، عصر روز جمعه به وقت نیویورک با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

دیدار رئیس صلیب سرخ جهانی با ظریفبرترین ها ، 1 ساعت پیشرئیس صلیب سرخ جهانی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

تاکید وزیران امور خارجه ایران و شیلی بر گسترش روابط دو جانبهایسنا ، 1 ساعت پیش"هرالدو مونیز" وزیر امور خارجه شیلی عصر روز جمعه به وقت نیویورک با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو کرد.

ظریف و دی میستورا درباره سوریه رایزنی کردندمهر ، 1 ساعت پیشوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

دیدار ظریف با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریهایلنا ، 2 ساعت پیشوزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با نماینده ویژه دبیرکل امور سوریه دیدار کرد.

بررسی آخرین تحولات سوریه محور گفتگوهای ظریف و دی میستورامیزان ، 2 ساعت پیشدر دیدار ظریف و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، درباره آخرین وضعیت گفتگو‌های سیاسی برای حل بحران سوریه و کمک‌های بشردوستانه تبادل نظر شد.

رایزنی ظریف و دی میستورا در نیویورک درباره سوریهانتخاب ، 2 ساعت پیش

رایزنی ظریف و رییس صلیب سرخ جهانیایسنا ، 2 ساعت پیشوزیر امور خارجه کشورمان و رییس صلیب سرخ جهانی عصر روز جمعه به وقت نیویورک و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند .

رایزنی ظریف و دی میستورا در نیویورک درباره بحران سوریهایسنا ، 2 ساعت پیشنماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه ، عصر روز جمعه به وقت نیویورک با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

رئیس صلیب سرخ جهانی و ظریف دیدار و گفتگو کردندمهر ، 3 ساعت پیشرئیس صلیب سرخ جهانی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

برخورد ناگهانی ظریف و موگرینی در راهروهای سازمان ملل + عکساقتصاد نیوز ، 5 ساعت پیشمحمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

آخرین تحولات میدانی سوریه؛ محور گفتگوی ظریف و همتای سوریمیزان ، 6 ساعت پیشمحمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزیر خارجه سوریه در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

حمایت ژاپن از برجام در دیدار با ظریفبرترین ها ، 6 ساعت پیشوزیر خارجه ژاپن در دیدار با ظریف با اعلام حمایت کشورش از برجام، مخالفت این کشور را با برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بیان کرد و گفت: برای ژاپن اتحاد و یکپارچگی عراق اهمیت دارد.

ظریف: مذاکره با آمریکا بی فایده استبرترین ها ، 7 ساعت پیشظریف: سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام این پیام را به جهان می دهد که مذاکره با آمریکا بی فایده است.

ظریف: سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام نشان می‌دهد مذاکره با آمریکا بی فایده استساعت24 ، 7 ساعت پیشساعت24-وزرای امور خارجه ایران و ژاپن در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.

دیدار ظریف و ولید معلم در نیویورکایسنا ، 7 ساعت پیشوزرای خارجه ایران و سوریه در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.

اوضاع وخیم مردم یمن و میانمار؛ محور گفتگوی ظریف و همتای مالزیاییمیزان ، 7 ساعت پیشوزیر خارجه ایران با همتای مالزیایی خود در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.

تبادل‌نظر ظریف و ولید المعلم درباره آخرین تحولات سیاسی و میدانی در سوریهایلنا ، 7 ساعت پیشوزرای امور خارجه ایران و سوریه در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.