برای جستجوی عبارت قلمی اینجا کلیک کنید.

یارانه کتاب؛ خوب یا بد؟ایسنا ، 17 ساعت پیشضیاء موحد، فرزانه طاهری، سیدعلی صالحی، مسعود خیام، خشایار دیهیمی، محمد بقایی ماکان، عبدالحسین فرزاد، محمدهاشم اکبریانی و حمیدرضا شکارسری از جمله اهل قلمی هستند که دادن یارانه دولتی برای خرید کتاب را سیاست غلطی برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی می‌دانند.

با این دستگاه قلمی شکل، بافت سرطانی را تشخیص دهیددکتر سلام ، 1 هفته پیشمحققان دانشگاه تگزاس موفق شده اند یک دستگاه قلم مانند را درست کنند که با استفاده از آن در طول عمل جراحی می توان بافت سرطانی را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت که درصد موفقیت در درمان بافت سرطانی هم با اینکار افزایش می یابد. در این مقاله از دکتر سلام راهی برای […]

جاقلمی چوبی رومیزی مخصوص ماژیک های رنگی بسازیدساختنی ، 1 هفته پیشاگر همیشه از ماژیک ها و خودکارهای رنگی استفاده می کنید و دنبال راهی برای مرتب کردن آنها می گردید، این جاقلمی چوبی راهکار خوبی است. با قرار دادن ماژیک های رنگی داخل این جاقلمی رومیزی پیدا کردن رنگ مورد نظرتان خیلی ساده تر می شود. این جاقلمی چوبی با CNC ساخته می شود اما … نوشته جاقلمی چوبی رومیزی مخصوص ماژیک های رنگی بسازید - #کاردستی #علمی #خبر

قلم تشخیص سرطان در آینده نزدیک به یاری پزشکان خواهد آمدماهنامه شبکه ، 2 هفته پیش دانشمندان موفق شده‌اند قلمی را توسعه دهند که تنها ظرف مدت 10 ثانیه می‌تواند سلول‌های سرطانی را تشخیص دهد. به گفته دانشمندان این قلم در آینده نزدیک به جراحان کمک خواهد کرد در زمان جراحی‌ها از قلم یاد شده برای شناسایی و تشخیص سریع بافت‌های آلوده و همچنین از میان برداشتن سلول‌های سرطانی استفاده کنند.

قلم تشخیص سرطان، ممکن است یک روز به جراحان در برداشتن تومور بیماران کمک کندآریا ، 2 هفته پیش محققان اخیراً «قلمی» توسعه داده اند که می تواند در عرض 10 ثانیه به جراحان در ...

قلم تشخیص سرطان، ممکن است یک روز به جراحان در برداشتن تومور بیماران کمک کندآریا ، 2 هفته پیش محققان اخیراً «قلمی» توسعه داده اند که می تواند در عرض 10 ثانیه به جراحان در ...