برای جستجوی عبارت مصرف برق اینجا کلیک کنید.

سربلندی صنعت برق از آزمون تابستانه/ وزنه مصرف 55 هزار مگاواتی نیز زده شدمیزان ، 3 روز پیشصنعت برق تابستان امسال با رکورد مصرف برق بیش از 100 بار در طول 24 ساعت شبانه روز از مرز 50 هزار مگاوات و رکورد مصرف 55 هزار و 442 مگاوات در اواسط مرداد ماه، روزهای سخت خود را به پایان رساند.

بیش از ۵۵هزار مگاوات؛ پیک مصرف برق در تابستان امسالاقتصاد آنلاین ، 4 روز پیشسرپرست وزارت نیرو گفت: امسال با همکاری مردم با دولت و وزارت نیرو از پیک مصرف آب و برق بدون هیچ مشکلی عبور کردیم.

تعداد مشترکان برق و روند مصرف آن‌هااقتصاد آنلاین ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت کلیه مشترکان به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده، این در حالی است که روند مصرف برق نسبت به سال گذشته در ساعات اوج مصرف حدود ۶ درصد افزایش داشته، به عبارت دیگر روند مصرف نسبت به روند رشد تعداد مشترکان در بخش های مختلف کشور در یکسال گذشته حدود ۵.۵ برابر شده است.

ترازوی مصرف و تعداد مشترکان برقایسنا ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت کلیه مشترکان به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده، این در حالی است که روند مصرف برق نسبت به سال گذشته در ساعات اوج مصرف حدود ۶ درصد افزایش داشته، به عبارت دیگر روند مصرف نسبت به روند رشد تعداد مشترکان در بخش های مختلف کشور در یکسال گذشته حدود ۵.۵ برابر شده است.

رشد مشترکین ۰.۵درصد و رشد مصرف برق ۶درصد شد/ میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور ۸۰هزار مگاواتی می‌شوداقتصاد آنلاین ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت کلیه مشترکین به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال ۹۵ حدود ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

رشد مشترکین ۰.۵ درصد؛رشد مصرف برق ۶ درصدمهر ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت کلیه مشترکین به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال ۹۵ حدود ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

تابستان امسال بیش از ۱۰۰ بار اوج مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشتصدا و سیما ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت مشترکین به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال 95 حدود 0.5 درصد افزایش پیدا کرده است.

تابستان امسال بیش از 100 بار اوج مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات گذشتایلنا ، 5 روز پیشگزارش های صنعت برق نشان می دهد وضعیت کلیه مشترکین به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال 95 حدود 0.5 درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که روند مصرف برق نسبت به سال گذشته در ساعات اوج مصرف حدود 6 درصد افزایش داشته است، به عبارت دیگر روند مصرف نسبت به روند رشد تعداد مشترکین در بخش های مختلف کشور در یکسال گذشته حدود 5.5 برابر شده است.

کاهش ۴هزار مگاواتی مصرف برق در روز وقوع پیکاقتصاد آنلاین ، 1 هفته پیشمعاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر از ۴۲۰۰مگاوات کاهش بار همزمان با روز پیک شبکه سراسری با کمک برنامه‌های مدیریت بار و مصرف انرژی ازسوی شرکت‌های توزیع و برق منطقه ای در تابستان امسال خبر داد.

تولید 252 هزارمگاوات برق در نیروگاههای برقآبی تهران در 5 ماهه امسالایرنا ، 1 هفته پیشتهران- ایرنا- مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: نیروگاه‌های برقآبی تهران با تولید بیش از 252 هزار مگاوات ساعت برق در 5 ماه نخست امسال، نقشی قابل توجه در عبور از اوج مصرف برق ایفا کردند.

مصرف برق درکانال 55هزارمگاوات کنترل شد/اصلاح روند نامتعارف مصرف با تغییر تعرفه هاایرنا ، 1 هفته پیشتهران- ایرنا- معاون هماهنگی توزیع شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بیان اینکه امسال ظرفیت مصرف برق به میزان بیش از 60 هزار مگاوات در زمان اوج مصرف وجود داشت، گفت: با برخی اقدام ها مصرف را در کانال 55 هزار مگاوات کنترل کردیم.

کاهش ۴ هزار مگاواتی مصرف برق در روز وقوع پیکصدا و سیما ، 1 هفته پیشمعاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر از ۴۲۰۰ مگاوات کاهش بار همزمان با روز پیک شبکه سراسری با کمک برنامه‌های مدیریت بار و مصرف انرژی از سوی شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای در تابستان امسال خبر داد.

عبور بدون خاموشی از اوج مصرف برقاقتصاد آنلاین ، 1 هفته پیشاوج مصرف برق (پیک) امسال با رقمی بالغ بر 55 هزار و 442 مگاوات در مرداد ماه رقم خورد و معاون برق و انرژی وزارت نیرو می‌گوید که «دیگر نگران خاموشی و ثبت رکورد جدیدی از مصرف برق در سال جاری نیستیم.»

نیروگاه C.H.P ۵. ۴ مگاواتی انگوت افتتاح شدبرق نیوز ، 2 هفته پیشمهندس سلطانی تأمین انرژی مصرفی برق منطقه و جبران افت ولتاژ، افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق در منطقه با توجه به رشد مصرف برق و فاصله از زیرساخت اصلی برق پست ۶۳، کاهش تلفات انرژی در منطقه یا اصلاح پروفیل ولتاژ، مزایای تولید پراکنده و مزیت ویژه از نظر پدافند غیر عامل، استفاده از بخش بخار در تولید محصولات گلخانه‌ای با توجه به استعداد منطقه را از عمده مزایای پروژه نیروگاهی تولید پراکنده همزمان برق و حرارت C.H.P انگوت اعلام کرد.

ثبت رکورد بی‌سابقه در تاریخ مصرف برقاقتصاد آنلاین ، 2 هفته پیشبرای نخستین بار در طول تاریخ ایران، در یک مدت زمانی بیش از دو ماهه پیک مصرف برق بالای ۴۵ هزار مگاوات باقی ماند. این مسئله با وجود افزایش تعداد مشترکان برق در یک سال اخیر، از تغییرات الگوی مصرف در جامعه و همچنین رشد متوسط شدت انرژی در کشور حکایت دارد.

ثبت رکود بی‌سابقه در تاریخ مصرف برقبرترین ها ، 2 هفته پیشبرای نخستین بار در طول تاریخ ایران، در یک مدت زمانی بیش از دو ماهه پیک مصرف برق بالای ۴۵ هزار مگاوات باقی ماند. این مسئله با وجود افزایش تعداد مشترکان برق در یک سال اخیر، از تغییرات الگوی مصرف در جامعه و همچنین رشد متوسط شدت انرژی در کشور حکایت دارد.